Zaznacz stronę

W poprzednim artykule poruszyliśmy kwestię klimatyzacji precyzyjnej i kilku związanych z nią ogólników. Tym razem chciałbym nieco zgłębić temat i omówić dostępne na rynku technologie klimatyzacji precyzyjnej.

Pierwsza podstawowa, jednocześnie najbardziej popularna technologia, opiera się na bezpośrednim odparowaniu (z ang. „direct expansion”). Z uwagi na prostą budowę i niezawodność, jest to obecnie najczęściej stosowana klimatyzacja serwerowni.

Nośnikiem chłodu w tym wypadku jest gaz np. R410a. Wyróżnić możemy zarówno szafy jednoobiegowe (z jedną  sprężarką), jak i dwuobiegowe, gdzie obecne są dwie niezależne sprężarki i dwa obiegi chłodnicze. Niektórzy producenci stosują również tzw. rozwiązania tandemowe, gdzie dwie sprężarki pracują na jednym obiegu chłodniczym. Niestety ten mechanizm sprawia, że zawodność całego układu się zwiększa.

Drugim typem technologii są szafy klimatyzacji precyzyjnej na wodę lodową. Szafy te posiadają jedynie wymiennik i wentylatory. Nośnik chłodu – tzw. woda lodowa, to mieszanina wody i glikolu. Im wyższa wartość glikolu w wodzie (wyrażana w procentach), tym niższe temperatury pracy systemu.

Z drugiej strony glikol zmniejsza możliwość odbioru ciepła więc im większa ilość glikolu tym mniej ciepła jesteśmy w stanie odebrać. Z tego powodu właściwe zaprojektowanie systemu na wodę lodową jest tak istotne. Wspomniane wyżej systemy stosuje się głównie w większych serwerowniach, ponieważ koszt ich implementacji jest znacznie większy.

Trzeci typ, to szafy klimatyzacji precyzyjnej z wbudowanym skraplaczem wodnym. Ten system to hybryda  rozwiązania na bezpośrednie odparowanie i na wodę lodową. W szafie znajduje się krótki obieg chłodniczy pracujący w oparciu o działanie sprężarki i gazu. Dodatkowo znajduje się również druga chłodnica tzw. free-coolingowa.

Na zewnątrz urządzenia pracuje dry-cooler schładzający wodę lodową. W zależności od warunków atmosferycznych szafa może pracować w trybie free-coolingu lub w trybie bezpośredniego odparowania. Te systemy można już stosować w serwerowniach 50-100kW.

Tego typu rozwiązania stosuje się również tam gdzie odległość pomiędzy skraplaczem a szafą klimatyzacji precyzyjnej wynosi powyżej 100 metrów.

Od niedawna pojawił się jeszcze jeden typ rozwiązań tzw. indirect free cooling oparty na wymiennikach krzyżowych, które są powszechnie stosowane w centralach wentylacyjnych. Pozwala to na uzyskanie bardzo wysokiej energoefektywności, ponieważ klimatyzacja serwerowni tego typu w szerokości geograficznej Polski może poświęcić nawet  85% czasu pracy na tryb free-coolingu.