Zaznacz stronę

Budowa serwerowni wiąże się z koniecznością stworzenia odpowiedniego projektu. Należy zaplanować nie tylko aranżację pomieszczeń, ale także umiejscowienie systemów zasilania, chłodzenia oraz ochrony przeciwpożarowej.

fast-group-com-pl-artykul-nr-8Prawidłowo wykonany projekt serwerowni jest jednym z najważniejszych etapów budowy. Błędy powstałe przy projekcie pokutują później wieloletnimi problemami w trakcie budowy serwerowni i/lub jej eksploatacji oraz mogą narazić inwestora na ogromne koszty.

Pierwszym krokiem jest stworzenie koncepcji nowego centrum przetwarzania danych. Ma ona ocenić stan obecnej już infrastruktury informatycznej oraz określić potrzeby inwestora. Odpowiednio przeprowadzony audyt potrzeb pozwoli na późniejsze dostosowanie serwerowni do wymaganych zadań, przy uwzględnieniu możliwości technicznych budynku, w którym będzie się znajdowała. Pod uwagę trzeba wziąć na przykład parametry wytrzymałościowe stropów w budowli dostosowywanej do potrzeb serwerowni. Koncepcja musi zawierać także określenie technologii zastosowanej do zasilenia i chłodzenia serwerowni, zaplanowanie poziomu efektywności energetycznej, plan rozmieszczenia okablowania oraz założenie bilansu mocy i jej poboru przez poszczególne urządzenia wchodzące w skład nowo budowanego centrum przetwarzania danych.

Kolejnym etapem budowy serwerowni po akceptacji ogólnej koncepcji jest wykonanie projektu wykonawczego. Będzie on zawierał przebieg poszczególnych elementów instalacji, zakres prac, szczegóły związane z zastosowanymi technologiami oraz aranżacją pomieszczeń serwerowni. Wykonanie dobrego projektu wykonawczego jest wstępem do udanej realizacji budowy centrum danych.

Większość inwestycji związanych z projektowaniem i budową serwerowni będzie wymagała pozwolenia na budowę. Ma ono na celu weryfikację administracyjną procesu budowlanego i ocenę zgodności projektu z prawem budowlanym.

W ramach projektowania serwerowni należy stworzyć także przedmiar robót wraz z wyceną, który uporządkuje zakres prac oraz określi koszty planowanej inwestycji. Pozwoli to na większą kontrolę poszczególnych etapów budowy nowego centrum danych i określi wymagany budżet. Można także szacunkowo wycenić koszt budowy jeszcze na etapie tworzenia koncepcji serwerowni. Trzeba mieć jednak na uwadze, że to jedynie kwota szacunkowa oparta na pewnych założeniach a jej dokładność będzie zależała od kompetencji firmy, która zajmuje się koncepcją serwerowni.

Według ocen ekspertów, dobrze przygotowany projekt serwerowni to minimum 30% sukcesu całej inwestycji. Warto zatem zadbać o dokładne przygotowanie wszystkich dokumentów wymaganych w trakcie budowy, ponieważ bez nich skuteczna realizacja konceptu nie będzie możliwa. Z tego powodu ważne jest, aby zlecić projektowanie serwerowni specjalistom.

Pozdrawiamy, zespół FAST Group