Zaznacz stronę

Systemy monoblokowe redundantne

Jest to najpopularniejszy sposób zwiększania niezawodności systemu poprzez pracę równoległą – w systemie UPS pracuje zwykle jedna jednostka nadmiarowa (n+1), co w  przypadku awarii jednego z komponentów gwarantuje ciągłość pracy całości. Każdy z zasilaczy UPS powinien być przystosowany do autonomicznej niezależnej pracy. Przykładowo: nasze zapotrzebowanie na moc wynosi 100kW, nasz system redundantny może się składać z dwóch jednostek UPS o mocy 100kW.
Minusem takich systemów jest zajmowana powierzchnia (trzeba przewidzieć dodatkowe miejsce na rozbudowę w przyszłości – każdy zasilacz UPS zajmuje dodatkową powierzchnię, nie wspominając już o bateriach), a także konieczność wykonywania prac kablowych, instalacyjnych i przyłączeniowych na działającym systemie. Naprawa takich systemów jest trudna i czasochłonna – dlatego wykonuje się ją zwykle w miejscu instalacji.
Pojawiające się pojedyncze punkty awarii w tego rodzaju architekturze to w większości przypadków wspólny system baterii oraz centralny by-pass – oba przypadki mogą prowadzić do groźnych awarii. Omówimy je na przykładzie systemów modułowych w dalszej części artykułu.

Redundantne modułowe systemy UPS

fast-group-com-pl-artykul-nr-6Podobnie jak w przypadku systemów monoblokowych tworzy się je z autonomicznych zasilaczy UPS posiadających swój własny prostownik, falownik, układ sterowania, wyświetlacz i zestaw baterii. Zaletą takich systemów jest bardzo łatwa rozbudowa „na gorąco”, bez wykonywania połączeń kablowych. Na ich korzyść przemawia również dużo mniejsza zajmowana powierzchnia – rozbudowuje się je pionowo – oraz bardzo łatwy i pewny serwis, polegający na wymianie uszkodzonego modułu UPS. Rama zasilacza UPS, w którą wsuwane są moduły, jest jedynie elementem pasywnym, podobnie jak rozdzielnia elektryczna.
Koszt takich systemów w zestawieniu z systemami monoblokowymi 1 do 1 jest zawsze większy. Biorąc jednak pod uwagę ich zalety, takie jak łatwość rozbudowy i dopasowania się do aktualnego obciążenia, a także ogromną elastyczność i szybkość napraw, niejednokrotnie to rozwiązanie jest częściej wybierane przez inwestorów.
W przypadku systemów modułowych, jakie obecnie mnożą się na rynku, spotkać można różne typy architektury z pojedynczymi punktami awarii, którym przyjrzymy się w następnym artykule.

Pozdrawiamy, zespół FAST Group