Zaznacz stronę

Podejście do niezawodności
fast-group-com-pl-artykul-nr-5Czym jest tak naprawdę niezawodność? Często mylona jest z pojęciem prawdopodobieństwa awarii, w przypadku którego im rzadziej mamy awarie zasilacza UPS, tym wyższy jest poziom niezawodności całego systemu. Nie do końca jest to prawda. Prawdopodobieństwo awarii możemy (i powinniśmy!) minimalizować między innymi poprzez wybór rozwiązań renomowanych producentów prezentujących najwyższą jakość wykonania. Lepszej pracy systemu sprzyjają również takie czynniki jak: właściwy i regularny serwis, wymiana prewencyjna elementów eksploatacyjnych oraz właściwy monitoring urządzeń.
Jeśli zastosować rachunek prawdopodobieństwa i niezawodności, oczywiste staje się, że systemem, w którym najrzadziej dochodzi do awarii, będzie pojedynczy monoblokowy zasilacz UPS, a system nadmiarowy będzie miał wyższe prawdopodobieństwo awarii, ponieważ będzie ono sumą prawdopodobieństwa awarii każdej jednostki zasilacza UPS. Niezawodność powinna być jednak rozpatrywana w zakresie całego systemu, funkcjonalności i stawianych mu celów. Jeśli mamy serwerownię, która powinna pracować nieprzerwanie przez cały rok 24/7 powinniśmy zaprojektować system elektroenergetyczny, który będzie to umożliwiał – nawet w przypadku awarii, serwisu czy też naprawy. Awaria jednego z podsystemów nie powinna mieć wpływu na poprawność funkcjonowania całego systemu. Przykładowo: dysponujemy systemem zasilania gwarantowanego, składającym się z zasilaczy UPS, który umożliwia pracę z falownika, pracę na by-passie elektronicznym (tryb ECO) i pracę z baterii. Jeśli w takim systemie dojdzie do awarii UPS, a mimo to nadal mamy dostęp do wszystkich funkcji gwarantujących poprawną i bezpieczną pracę, to mamy do czynienia z systemem niezawodnym. Należy poszukiwać systemów niezawodnych o wysokiej jakości wykonania – bo systemy bezawaryjne po prostu nie istnieją.
Czym jest wspomniany już pojedynczy punkt awarii? Pojedynczy punkt awarii – z angielskiego Single Point of Failure (w skrócie SPOF) – jest elementem, którego awaria spowoduje przerwanie działania całego systemu lub utratę podstawowych funkcjonalności.

Koncepcje zasilania – w kontrze dla SPOF
Już dziś zapraszamy do lektury następnego artykułu, w którym umówimy różne koncepcje zasilania, pozwalające uniknąć pojedynczych punktów awarii.

Pozdrawiamy, zespół FAST Group