Zaznacz stronę

Najnowocześniejsze systemy modułowe zbudowane są na zasadzie zdecentralizowanej, czyli z dynamicznym układem master/slave. W przypadku awarii modułu nadrzędnego (master), kolejna jednostka w trybie bezprzerwowym przejmuje funkcje zarządzania.

Modułowy zasilacz UPS – zalety:

  • ogromna elastyczność,
  • łatwe serwisowanie,
  • redundancja,
  • krótkie czasy naprawy nieosiągalne dla systemów stand alone,
  • duże możliwości rozbudowy (‘pay as you grow’),
  • bardzo duży współczynnik mocy na metr kwadratowy,
  • duża kompaktowość, niewielka masa

Modułowe zasilacze UPS stosuje się w niewielkich, średniej i dużej wielkości serwerowniach. Przy bardzo dużych mocach systemy modułowe przestają mieć sens z uwagi na rachunek prawdopodobieństwa odnoszący się do awarii. Maksymalna moc modułów hot-swap (w pojedynczej kasecie) dostępnych na rynku to 100kW. Przy większych mocach (> 3 MVA) konieczne jest zastosowanie dużej ilości modułów (autonomicznych zasilaczy UPS), co zwiększa prawdopodobieństwo ich awarii oraz ogólny koszt ich eksploatacji. W takich przypadkach zalety systemów modułowych przesłonione są przez minusy, które wynikają z zastosowania dużej ilości autonomicznych jednostek w systemie. Znacznie lepszym rozwiązaniem jest zastosowanie zasilaczy UPS typu stand-alone o większej mocy w pracy równoległej.

Zjeść cukierka i mieć cukierka

fast-group-com-pl-artykul-nr-4Z jednej strony inwestorzy chcą osiągać coraz wyższe gęstości mocy, z drugiej strony z uwagi na globalny kryzys i niepewną sytuację biznesową chcieliby ograniczyć początkowe koszty inwestycji. Rozłożenie kosztów czasie to uzasadnione posunięcie – zwłaszcza z punktu widzenia biznesmenów. Aby tego dokonać każdy z komponentów składowych musi być odpowiednio przygotowany, zaczynając już od etapu projektu, a kończąc na budowie. Od momentu uruchomienia Data Center priorytetem staje się utrzymanie ciągłości świadczonych usług. Aby tego dokonać, potrzeba dużej wiedzy i doświadczenia, które pozawalają sprawnie i bezpiecznie wykonać pracę. W celu zachowania pełnej elastyczności przy rozbudowie systemu zasilania, a także uzyskania maksymalnej dostępności urządzeń, szybkości napraw i zapewnienia bezpiecznego serwisu przy minimalizacji błędów ludzkich, stosuje się zasilacze modułowe UPS w technologii hot-swap. Obecnie na rynku znajduje się wiele produktów ukrywających się pod sloganem modułowości, jednak w rzeczywistości nie mają z nimi zbyt wiele wspólnego. Jeżeli chcemy mówić o technologii modułowej, powinna ona zapewniać również redundancję. Redundancja – z łacińskiego redundatia, czyli nadmiarowość – to zdublowanie krytycznych komponentów, które pozwala zminimalizować prawdopodobieństwo awarii całego systemu. Systemy równoległe zasilaczy UPS powinny charakteryzować się brakiem pojedynczych punktów
awarii tzw. SPOF (z ang. Single Point of Failure). Nie jest to istotne w systemach mocy, ale jest to podstawowa funkcjonalność w przypadku systemów redundantnych, charakterystycznych dla CPD. Aby tego dokonać każdy moduł powinien być niezależnym autonomicznym zasilaczem UPS posiadającym swój prostownik, falownik, ładowarkę, układ STS, dedykowana baterię, sterowanie, a także wyświetlacz LCD.

Pozdrawiamy, zespół FAST Group