Zaznacz stronę

Dzisiaj większość obiektów – urzędy, szpitale, banki, obiekty handlowo-usługowe wymagają użycia zasilaczy UPS.

Zasilacz UPS (z angielskiego: Uninterruptible Power Supply) służy do nieprzerwanego zasilania odbiorników. W serwerowniach i Data Center korzysta się z zasilaczy UPS typu online, które jako jedyne mogą zagwarantować ciągłość zasilania dla czułych urządzeń IT.
W miejscach gdzie liczy się niezawodność i nie można pozwolić na nawet najkrótsza przerwę w zasilaniu stosuje się zasilacze typu VFI (Voltage Frequency Independent) zgodnie z normą PN EN 62040-3. W tym wypadku napięcie wyjściowe UPS nie zależy od wartości napięcia i częstotliwości napięcia zasilającego. Zasilacz UPS jest stabilizatorem wartości napięcia i wartości częstotliwości napięcia. Kiedy wartość napięcia zasilającego UPS wykracza poza określone przez jego producenta granice, energia jest pobierana z baterii akumulatorów. Kiedy częstotliwość napięcia zasilającego UPS wykracza poza określone przez jego producenta granice, UPS generuje własną częstotliwość napięcia wyjściowego. Do niedawna takie konstrukcje nazywano UPSami True-On-Line. Dodatkowy układ by-passu zapewnia możliwość zasilania odbiorów w przypadku uszkodzenia falownika lub jego przeciążenia.
Obrazuje to poniższy schemat:

fast-group-com-pl-artykul-nr-2

Po co właściwie się stosuje zasilacze UPS?
Zasilacze stosuje się do odbiorników, które chcemy chronić przed zanikiem zasilania. W głównej mierze są to komputery, serwery, centrale telefoniczne, centrale alarmowe, pompy, klimatyzatory i wiele, wiele innych.
Jeśli konieczne jest zabezpieczenie odbiorów przed długotrwałymi zanikami zwykle łączy się zasilacze UPS wraz z agregatami prądotwórczymi w kompleksowe systemy.

Główne parametry zasilacza UPS, na jakie należy zwrócić uwagę.
Wymagania w stosunku do nowoczesnych systemów zasilania rosną w tempie zbliżonym do wymagań systemów informatycznych. O wyborze zasilacza UPS decydują parametry i cechy, które jeszcze do niedawna brane były pod uwagę jedynie przez wąskie grono specjalistów.
Dzisiaj to one stanowią podstawowe kryteria.

  • Moc zasilacza UPS – ważne jest, aby odpowiednio dobrać moc zasilacza, UPS nie powinien być przeciążony, ponieważ wtedy nie może spełniać swojej funkcji, ale nie powinien być również niedociążony. Powoduje to pogorszenie jego parametrów.
  • Możliwość równoległego połączenia zasilaczy UPS, co pozwala praktycznie na dowolną rozbudowę systemu pod względem mocy jak i redundancji.
  • Czas podtrzymania – w zależności od zasilanych urządzeń, parametrów zewnętrznych (częstości i długości zaników), norm i innych dobiera się czas podtrzymania dla zasilacza. Czas podtrzymania jest parametrem jaki zwykle dobiera się dla 100% obciążenia zasilacza i stanowi czas jaki UPS może pracować z baterii bez zasilania miejskiego.
  • Sprawność – parametr który decyduje o ilości wydzielanego przez urządzenie ciepła, a także o koszcie jego eksploatacji. Koszt energii stanowi ukryty i płacony w ratach składnik ceny urządzenia. Kilkuprocentowa różnica w sprawności urządzeń może generować oszczędności od kilku do kilkunastu tysięcy złotych miesięcznie. Od sprawności, tj. od ilości wydzielanego ciepła, w bardzo dużej mierze zależy trwałość urządzenia i średni czas między awariami.
  • Wejściowy współczynnik mocy (input power factor), który określa charakter obciążenia wnoszonego do sieci przez zasilacz i ma wpływ na wielkość współczynnika dopasowania mocy do zastosowanego w systemie generatora prądotwórczego, co ma decydujący wpływ na koszt zestawu i jego eksploatacji.
  • Parametry dynamiczne, a konkretnie czas i wielkość odkształcenia napięcia wyjściowego podawana w procentach w przypadku skokowej zmiany obciążenia od 0 do 100%. Czas odpowiedzi dynamicznej jest parametrem wstydliwie pomijanym przez wielu producentów.

Pozdrawiamy, zespół FAST Group